Gedichten·Poëzie

Laat het licht schijnen

Overweldigd door agressie
mondeling
mentaal

Verlamd
de mond gesnoerd

Niet in staat
nog langer een woord uit te brengen
voor mezelf op te komen

Veroordeeld
tot zwijgen en volgen

Een leven lang
gebrek
aan moed en durf
om de dijk te breken

Machteloos
en verloren

Wat ligt er achter de dijk verborgen
toon maar wat er in je ligt
er is hulp in zicht

Welke schat heb je zo lang hartsgrondig beschermd

Vergaar het stof
laat het licht schijnen
op wat eindelijk wil gezien worden

De kust is veilig

Gedichten·Poëzie

Radeloos

Foto van een troosteloze tak van een boom die in de regen hangt.

Troosteloos
kijk ik toe
hoe m’n weinige woorden
mis begrepen worden

Radeloos
luister ik
hoe m’n weinige woorden
verdraaid worden

Machteloos
geef ik toe
dat ik geen woorden meer heb

Op zoek naar woorden
rollen de tranen
over m’n wangen

Verweesd
blijf ik achter
op zoek naar de woorden
die maar niet willen komen

Hun woorden
maken mij radeloos

Radeloos
op zoek
naar de mijne

Gedichten·Poëzie

Zacht als de wind

Foto van boterbloempjes in zachte kleuren.

Zo zacht als dons leg ik m’n hand op je schouders neer
en neem ik je zorgen met me mee.

Zo zacht als een veer til ik je oogleden op
en laat ik de mist van voor je ogen oplossen.

Zo zacht als boter omhul ik je hart
zodat je de zoete smaak van het leven opnieuw mag ontdekken.

Zo zacht als de wind fluister ik je naam
zodat je weet dat ik hier bij je ben.